Een planeetbrede visie


Laat je idealen niet in het water vallen

Meldpunt slootdempingen

De Partij voor de Dieren in het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een meldpunt gemaakt voor slootdempingen. Meld slootdempingen door een e-mail te sturen naar hhsk@partijvoordedieren.nl of gebruik het contactformulier op deze site.

Onze idealen

Schoon opper­­vlakte- en grond­­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld

Onze mensen

Jaap Rozema

Fractievoorzitter - Lid Algemeen Bestuur

Hoi, goed je te ontmoeten! Ik ben fractievoorzitter van een mooi clubje mensen die zich de komende vier jaar het vuur uit de sloffen wil lopen voor alle dieren, de natuur en het milieu in Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En dat is hard nodig, want we zien dat dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaatrechtvaardigheid het te vaak moeten afleggen tegen de gevestigde belangen in on...

Lees verder

Actueel

Grond­wa­ter­ont­trekking in tijden van droogte

In tijden van droogte moeten we zuinig omgaan met ons water. Voor de natuur is grondwater belangrijk als het een tijd niet regent. Daarnaast zorgt onttrekking van grondwater voor bodemdaling. Een recent artikel van Follow The Money toont aan dat grondwateronttrekking de grote onbekende is in het watergebruik. Wij stelden schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden conform a...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden