Een planeetbrede visie


Laat je idealen niet in het water vallen

Meldpunt slootdempingen

De Partij voor de Dieren in het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een meldpunt gemaakt voor slootdempingen. Meld slootdempingen door een e-mail te sturen naar hhsk@partijvoordedieren.nl of gebruik het contactformulier op deze site.

Onze mensen

Jaap Rozema

Fractievoorzitter - Lid Algemeen Bestuur

Hoi, goed je te ontmoeten! Ik ben fractievoorzitter van een mooi clubje mensen die zich de komende vier jaar het vuur uit de sloffen wil lopen voor alle dieren, de natuur en het milieu in Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En dat is hard nodig, want we zien dat dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaatrechtvaardigheid het te vaak moeten afleggen tegen de gevestigde belangen in on...

Lees verder

Actueel

Input bestuurlijk akkoord

Tijdens een eerdere bijeenkomst zijn alle fracties van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in de gelegenheid gesteld om input aan te leveren voor een mogelijk bestuurlijk akkoord. Als fractie van de Partij voor de Dieren hebben wij graag van de gelegenheid gebruik gemaakt door het sturen van onderstaande brief. Uiteraard zullen wij het uiteindelijke product – het akkoord – toe...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden