Wat we doen


Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beheert het water, de dijken, sluizen en gemalen in de regio Schieland en Krimpenerwaard. De Partij voor de Dieren fractie van het waterschap hanteert een progressieve agenda die het belang van de dieren, milieu, natuur en klimaat voorop stelt.

Schriftelijke vragen
Moties
Amendementen
Bijdragen
Initiatiefvoorstellen