Jaap Rozema


Frac­tie­voor­zitter - Lid Algemeen Bestuur

Hoi, goed je te ontmoeten! Ik ben fractievoorzitter van een mooi clubje mensen die zich de komende vier jaar het vuur uit de sloffen wil lopen voor alle dieren, de natuur en het milieu in Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En dat is hard nodig, want we zien dat dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaatrechtvaardigheid het te vaak moeten afleggen tegen de gevestigde belangen in ons waterschap.

Ik voel me als een vis in het water bij onze strijd voor een betere planeet voor alle levende wezens. Het waterschap trekt me aan vanwege de onderwerpen die er spelen en de gevolgen voor dieren en mensen. Zo beslist het waterschap bijvoorbeeld over de hoogte van de waterstand. Of laagte, beter gezegd, met verdroging en verschraling van de natuur tot gevolg. En diezelfde lage waterstand tast ook de funderingen van onze woningen aan, of de dijken die ons beschermen tegen overstromingen.

Velen van ons kennen de waterschappen alleen van de belasting die we elk jaar moeten afdragen. Voor de rest is deze bestuurslaag voor het grote publiek vrij onbekend. Het komt de gevestigde partijen waarschijnlijk goed uit om het beeld te schetsen van het waterschap dat alleen technische beslissingen neemt. Want zo voorkom je kritische vragen over de invloed van die beslissingen op dier, natuur en milieu. Voor ons als Partij voor de Dieren ligt er de schone taak het debat op gang te brengen en te laten zien hoe het anders kan.

Mijn strijd in het waterschap is een strijd voor de dieren. Want ze hebben allemaal waarde! De Partij voor de Dieren wil een einde aan bestrijding van diersoorten in ons waterschap, zoals de muskusrat, beverrat of Amerikaanse rivierkreeft. In plaats daarvan zetten we ons in voor versterking van ecosystemen, zodat er een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen diersoorten en de biodiversiteit. Plaagdieren bestaan niet.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar is een mooi en breed actieplan op tal van terreinen. En die strijd voer ik natuurlijk ook niet alleen! De Partij voor de Dieren in ons waterschap telt zestien personen; samen sta je sterker! Ik kijk ernaar uit om als team onze planeetbrede visie een plek te geven in ons waterschap. We gaan ervoor.

Jaap Rozema
Woonplaats: Rotterdam