Linda Jansen


Lid Algemeen Bestuur

Mijn naam is Linda Jansen. Een deel van het gebied dat valt onder het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard ken ik goed. Ik ben opgegroeid in Zevenhuizen, heb veel familie wonen in Bleiswijk en heb op verschillende plekken in Rotterdam gewoond, nu met mijn gezin in de wijk Schiebroek. Ik ben al geruime tijd lid van de Partij voor de Dieren, omdat ik vind dat door het belang van de dieren voorop te zetten, beslissingen genomen die het meest in het belang zijn van de natuur en het klimaat en hiermee ook voor dier en mens.

Waarom zet ik mij zo graag in voor het waterschap? Ik volgde de training voor deelname in de Provinciale Staten en Waterschappen van de Partij voor de Dieren met het idee dat ik - met mijn bestuurskunde achtergrond - wellicht een rol zou kunnen spelen in de Provinciale Staten. Echter, een simpel filmpje waarin het verschil werd getoond tussen grachten met harde kades waarin geen dier meer leeft en water nog wel vol met waterplanten en leven bepaalde mijn keuze. Schoon, sprankelend water, daar ging ik voor!

Veel kan anders en veel kan mooier. Door te kiezen voor meer groen-blauwe verbindingen, natuurvriendelijke oevers en meanderende rivieren worden – mijns inziens – landschappen aantrekkelijker en zijn er meer plaatsen voor dieren om te fourageren en paaien. En ik vind het heel belangrijk dat meer mensen gaan zien dat deze aanpassingen ook onmisbaar zijn voor het in stand houden van de biodiversiteit. Een win-win situatie dus.

Iets waar ik verdrietig van wordt is de slechte waterkwaliteit in Nederland. Niet alleen doordat er teveel plastic in terecht komt, maar ook zorgwekkende chemische stoffen, gif uit landbouw en glastuinbouw, medicijnresten, cosmetica. Al met al een behoorlijke giftige mix. En er zijn grote belangen mee gemoeid. Ik ben daarom blij dat ik aan tafel kan zitten daar waar de beslissingen genomen worden, zodat ik er zeker van kan zijn dat het belang van een gezonde aarde voorop staat.

Ik wil mij met hart en ziel inzetten voor meer groen-blauwe verbindingen, natuurvriendelijke oevers, meanderende rivieren, ecologisch waterpeil, schoon water, het tegengaan van het doden van dieren en de terugkeer van een prachtige aarde, want het kan!

Wil je mij volgen? Dat kan op linjansen2 (Instagram) en op LinkedIn.