Linda Jansen


Lid Algemeen Bestuur

Groen-blauwe verbindingszones, de Kader Richtlijn water, muskusratten en rivierkreeften. Tot voor kort waren dit niet de onderwerpen waar ik mij dagelijks mee bezighield. Ik ging de training Provinciale Staten en Waterschappen van de Partij voor de Dieren in met het idee dat ik met mijn bestuurskunde achtergrond wellicht een rol zou kunnen spelen in de Provinciale Staten. Het filmpje over water met waterplanten waardoor de hele zaal platging, maakte dat mijn keuze anders uitviel. Schoon, sprankelend water, daar ging ik voor!

Mijn naam is Linda Jansen. Ik ben opgegroeid in Zevenhuizen, heb veel familie wonen in Bleiswijk en woon al lange tijd in Rotterdam, nu met mijn gezin in de wijk Schiebroek in Rotterdam. Ik ken zeker een deel van het gebied goed. Ik ben al enkele jaren lid van de Partij voor de Dieren, omdat ik vind dat door het belang van de dieren voorop te zetten, beslissingen genomen die het meest in het belang zijn van de natuur en het klimaat en hiermee ook voor dier en mens.

Ik denk dat ik het vertrouwen heb gekregen om op plaats 2 van de lijst te staan, omdat ik heb aangegeven dat ik niet alleen heel snel meer wil gaan leren over hoe de menselijke keuzes rondom water invloed hebben op de natuur en omgeving, maar ook andere mensen mee wil nemen in dit leerproces. Het lijkt mij van het grootste belang dat meer mensen gaan zien dat er ook bij de waterschappen belangrijke beslissingen genomen worden en hoe die een impact hebben op hun omgeving. Ten tweede denk ik dat het komt doordat ik heb aangegeven heb zelf graag aan tafel te zitten waar de beslissingen genomen worden, zodat ik er zeker van kan zijn dat het belang van een gezonde aarde voorop staat. Wanneer dit de komende jaren niet gebeurt, leidt dit zeker voor jongere generaties tot grote problemen.

Ik wil mij met hart en ziel inzetten groen-blauwe verbindingen, natuurvriendelijke oevers, meanderende rivieren, ecologisch waterpeil, schoon water, het tegengaan van het doden van dieren en de terugkeer van een prachtige aarde, want het kan!

Voor meer informatie over wat ik tot op heden heb geleerd, ben ik te volgen op Instagram: linjansen2