Meldpunt sloot­dem­pingen


De Partij voor de Dieren van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een meldpunt gemaakt voor mogelijk illegale slootdempingen. Meld dit door een e-mail te sturen naar hhsk@partijvoordedieren.nl of gebruik ons contactformulier.

Door nieuwe Europese regelgeving mag er minder fosfaat uit mest in het slootwater komen dan voorheen was toegestaan. Voor agrarische activiteiten moet nu een bufferstrook op het land worden aangehouden, om zo de kwaliteit van het water te waarborgen én verbeteren. Uit een recente peiling blijkt dat veel agrarische ondernemers met landbouwhuisdieren overwegen om deze reden sloten te dempen, teneinde evenveel land te behouden voor het uitrijden van mest.

Sommige inwoners van het hoogheemraadschap uiten hun zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving en willen graag weten of het dempen van water is toegestaan, of dat er een vergunning voor is verleend. Het is ook vaak lastig te achterhalen welke regels van toepassing zijn. Partij voor de Dieren wil het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken van zich te laten horen.

We zijn ook geïnformeerd dat het hoogheemraadschap in sommige gevallen haar ogen sluit voor mogelijke illegale situaties. Met de ingekomen meldingen zal Partij voor de Dieren daarom voortvarend te werk gaan en nagaan of het hoogheemraadschap al het nodige doet om te zorgen dat de regels worden nageleefd. Vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Een illegaal gedempte sloot is een vorm van milieucriminaliteit en moet worden bestraft.