Onze speer­punten


Wat vinden wij belangrijk

1. Alle dieren hebben waarde!
Sterke ecosystemen maken bestrijding van uitheemse invasieve soorten overbodig.

2. Groenblauwe verbinding
Het waterschap werkt aan natte natuur, versterkt weidevogelgebieden en stimuleert onderwaterbiodiversiteit.

3. Het waterschap is uiterlijk 2030 klimaatneutraal en circulair
Een leefbare planeet begint hier.

4. Tijd voor tunnelvisie
Het waterschap zet zich in voor een metrotunnel onder de Nieuwe Maas tussen De Esch en IJsselmonde in Rotterdam.

5. Kwijtschelding van waterschapsbelasting voor lage inkomens
Hogere tarieven voor grootgebruikers en vervuilers van het waterstelsel.

6. Droge voeten, natte palen
Subsidies van het waterschap zorgen voor natuurlijke waterberging en gaan funderingsproblemen te lijf.

7. Iedereen doet mee
Het waterschap als inclusieve organisatie is een afspiegeling van onze superdiverse bevolking.

8. How low can you go?
Het waterschap verzet zich tegen de ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder, het laagste punt van Nederland.

9. Schoon water!
Het waterschap biedt een gezonde leefomgeving voor watervogels, zoogdieren en vissen.

10. Dieren en mensen leven goed samen
Het waterschap verbiedt hengelen en maakt de jacht op zijn terreinen verleden tijd.