Input bestuurlijk akkoord


30 mei 2023

Tijdens een eerdere bijeenkomst zijn alle fracties van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in de gelegenheid gesteld om input aan te leveren voor een mogelijk bestuurlijk akkoord. Als fractie van de Partij voor de Dieren hebben wij graag van de gelegenheid gebruik gemaakt door het sturen van onderstaande brief. Uiteraard zullen wij het uiteindelijke product – het akkoord – toetsen op inhoud. We zullen het akkoord langs de meetlat van ons eigen verkiezingsprogramma leggen en vervolgens bezien of wij hieraan onze steun kunnen verlenen.

Inmiddels zijn de verkiezingen geweest, maar de belofte aan onze 25.348 kiezers staat nog fier overeind. Om die reden dragen wij graag onderstaande input aan, in de vorm van beleidsacties en ter nadere uitwerking in een eventueel bestuurlijk akkoord.

Een eventueel bestuurlijk akkoord van het hoogheemraadschap kan niet zónder:
- het stoppen van de bestrijding van invasieve soorten
- een engelverbod en einde aan de jacht
- schoon water, altijd & overal
- een klimaatneutraal en circulair waterschap in 2030
- kwijtschelding belasting minima

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Verbod op hengelen nabij voor­zie­ningen voor vismi­gratie

Goed dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hengelen nabij gemalen of vistrappen verbiedt. Maar wordt e...

Lees verder

Grondwateronttrekking in tijden van droogte

In tijden van droogte moeten we zuinig omgaan met ons water. Voor de natuur is grondwater belangrijk als het een tijd niet re...

Lees verder