Grond­wa­ter­ont­trekking in tijden van droogte


10 augustus 2023

In tijden van droogte moeten we zuinig omgaan met ons water. Voor de natuur is grondwater belangrijk als het een tijd niet regent. Daarnaast zorgt onttrekking van grondwater voor bodemdaling. Een recent artikel van Follow The Money toont aan dat grondwateronttrekking de grote onbekende is in het watergebruik. Wij stelden schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden conform artikel 37 van het Reglement van Orde van het algemeen bestuur.

10-08-2023 - Grondwateronttrekking in tijden van droogte

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Input bestuurlijk akkoord

Tijdens een eerdere bijeenkomst zijn alle fracties van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in de gelegen...

Lees verder