PERS­BE­RICHT: Opening meldpunt sloot­dem­pingen


23 april 2023

PERSBERICHT:

Opening meldpunt slootdempingen

Schieland/Krimpenerwaard, 23 april 2023 – De Partij voor de Dieren in het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard opent een meldpunt slootdempingen. Met het meldpunt moet het voor inwoners van het hoogheemraadschap makkelijker worden gemaakt zorgen over de leefomgeving te delen met hun volksvertegenwoordiging.

Slootdempingen
Het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kent duizenden kilometers aan sloot. Vaak zijn dat sloten langs percelen waar agrarische activiteiten plaatsvinden. Door nieuwe Europese regelgeving mag er minder fosfaat uit mest in het slootwater komen dan voorheen was toegestaan. Voor agrarische activiteiten moet nu een bufferstrook op het land worden aangehouden, om zo de kwaliteit van het water te waarborgen én verbeteren. Uit een recente peiling blijkt dat veel agrarische ondernemers met landbouwhuisdieren overwegen om deze reden sloten te dempen, teneinde evenveel land te behouden voor het uitrijden van mest.

Illegaal of niet?
De waterschapsfractie van Partij voor de Dieren krijgt nu al meldingen binnen over slootdempingen in Schieland en de Krimpenerwaard. Inwoners van het hoogheemraadschap uiten hun zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving en willen graag weten of het dempen van water is toegestaan, of dat er een vergunning voor is verleend. Het is vaak lastig te achterhalen welke regels van toepassing zijn. Behalve het hoogheemraadschap hebben gemeente en provincie namelijk ook een rol in het houden van toezicht op waterkwaliteit, instandhouding van watersystemen en behoud van landschappelijke waarden. Partij voor de Dieren wil het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken van zich te laten horen.

Vertrouwen is goed, controleren is beter
Partij voor de Dieren is ook geïnformeerd dat het hoogheemraadschap in sommige gevallen haar ogen sluit voor mogelijke illegale situaties. Met de ingekomen meldingen zal Partij voor de Dieren daarom voortvarend te werk gaan. Namens de fractie zal Jaap Rozema, in zijn rol als woordvoerder op de thema’s vergunningen en handhaving, nagaan of het hoogheemraadschap al het nodige doet om te zorgen dat de regels worden nageleefd. Jaap Rozema: “Vertrouwen is goed, controleren is beter. We strijden voor een hoogheemraadschap dat waterhuishouding en waterkwaliteit hoog in het vaandel heeft. Een illegaal gedempte sloot is een vorm van milieucriminaliteit en moet worden bestraft. We sporen het hoogheemraadschap aan het juiste te doen als de situatie daarom vraagt.”

Gerelateerd nieuws

Verkiezingen 2023

Vandaag was de dag. We zijn met 3 zetels geïnstalleerd in het hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard! Op 15 maart j...

Lees verder

Verbod op hengelen nabij voor­zie­ningen voor vismi­gratie

Goed dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hengelen nabij gemalen of vistrappen verbiedt. Maar wordt e...

Lees verder